Парадигматический анализ рассказа Л. Петрушевской "Дама с собаками"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье осуществлен парадигматический анализ рассказа Л. Петрушевской «Дама с собаками». У статті здійснено парадигматичний аналіз оповідання Л. Петрушевської «Дама з собаками». The article provides a paradigmatic analysis of L. Petrushevskaya's story "The Lady with the Dogs".
Опис
Ключові слова
парадигматический анализ, Петрушевская Л., противопоставления, парадигматичний аналіз, Петрушевська Л., протиставлення, paradigmatic analysis, Petrushevskaya L., opposites
Цитування
Степанченко И. И. Парадигматический анализ рассказа Л. Петрушевской "Дама с собаками" / И. И. Степанченко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 87–88.