Інноваційний механізм реалізації маркетингової стратегії з просування екопродуктів на українському ринку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ
Анотація
У данній статті авторами було розглянуто інноваційний механізм реалізації маркетингової стратегії з просування екопродуктів на українському ринку. В умовах сьогодення актуальним питанням є забезпечення екологічної безпеки харчових продуктів. Екологічна безпека продуктів харчування – це глобальна проблема, яка впливає не лише на здоров’я, але й на добробут держави в цілому. В данной статье авторами был рассмотрен инновационный механизм реализации маркетинговой стратегии по продвижению экопродуктов на украинском рынке. В современных условиях актуальным вопросом является обеспечение экологической безопасности пищевых продуктов. Экологическая безопасность продуктов питания – это глобальная проблема, которая влияет не только на здоровье, но и на благосостояние государства в целом. In this article, the authors considered an innovative mechanism of marketing strategy for the promotion of eco-products in the Ukrainian market. In modern conditions, the urgent issue is to ensure environmental safety of food products. Ecological safety of food is a global problem that affects not only health, but also the welfare of the state as a whole.
Опис
Ключові слова
екологічна безпека, маркетингові стратегії, екопродукти, український ринок, экологическая безопасность, маркетинговые стратегии, экопродукты, украинский рынок, innovative mechanism, marketing strategies, eco-products, ukrainian market
Цитування
Кривошеєва Н. М. Інноваційний механізм реалізації маркетингової стратегії із просування екопродуктів на українському рівні / Н. М. Кривошеєва, Г. М. Гузенко, Т. А. Щебликіна // Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 груд. 2020 р. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. колледж, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : ХТЕК КНТЕУ–ХДУХТ, 2020. – С. 11–13.