Teaching «Fundamentals of Health» with the application of cloud technologies

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
EDITORIAL PRIMMATE S.A.S
Анотація
The aim of the article is to analyze the results of teaching the subject «Fundamentals of Health» in grades 5–9 in the conditions of distance learning with the application of cloud technologies. The following methods were used for the study: videoconferences, explanations, interviews, surveys, tests for formative and summative assessment, performing practical tasks, works, projects, compiling instructions to tasks, creating educational presentations and videos. The article substantiates the possibility of teaching the subject «Fundamentals of Health» in grades 5–9 using cloud technology and educational platforms in the conditions of distance learning, such as: Google Classroom, Zoom, Meet, Edpuzzle. The results of 5–9-grade students’ academic performance were analyzed and it was found that grades 5, 6, and 9 showed a fairly high level of academic achievement, while for the students of 7th and 8th grades this indicator was quite low. The obtained results are explained by the difference in motivation, experience of blended learning and students’ age psychological peculiarities, parents’ inclusion in the educational process, various types of practical tasks. The prospects for further use of distance education are highlighted in the article. They include application of tried and tested cloud technologies, systematic and comprehensive professional development of teachers; teacherparent cooperation, preparing guidelines for students’ parents; adapting types of tasks and their content to the conditions of distance and blended learning; launching teachers’ own YouTube channels. Метою статті є аналіз результатів організації викладання предмету «Основи здоров’я» у 5–9 класах з використанням хмарних технологій у дистанційному форматі. Для дослідження були використані такі методи: відеоконференції, пояснення, бесіди, опитування, тести для здійснення поточного та підсумкового контролю, виконання практичних завдань, робіт, проєктів, складання інструктажу до виконання завдань, створення навчальних презентацій та відеоматеріалів. У статті обґрунтовано можливість викладання предмету «Основи здоров’я» у 5–9 класах з використанням хмарних технологій та освітніх платформ у дистанційному форматі а саме: Google Classroom, Zoom, Meet, Edpuzzle. Проаналізовано результати навчальних досягнень учнів 5–9 класів та виявлено, що 5, 6, та 9 класи продемонстрували досить високий низьким. З’ясовано, що результати зумовлені різною вмотивованістю, досвідом змішаного навчання та віковими психологічними особливостями учнів, включенням до освітнього процессу батьків, різними видами практичних завдань. Висвітлено пропозиції щодо використання у подальшій роботі дистанційної освіти: застосування вже перевірених та освоєння нових хмарних технологій; систематичне та системне підвищення кваліфікації учителів; співпраця педагогів з батьками та підготовка посібників для батьків школярів; адаптування видів завдань та їх змісту до умов дистанційного та змішаного навчання; ведення власного Ютуб каналу кожним учителем.
Опис
Ключові слова
cloud technologies, learning platforms, distance learning, secondary education, secondary education, хмарні технології, освітні платформи, дистаційна освіта, загальні середня освіта, основи здоров’я
Цитування
Teaching «Fundamentals of Health» with the application of cloud technologies / T. Sobchenko, N. Smolianiuk, V. Panchenko, T. Tverdokhlib, S. Dotsenko // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, is. 49. – Pр. 36–46.