Вплив феміністського руху на лексикон сучасної англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків
Анотація
У тезах розглядається еволюція стереотипу жінки в масовій свідомості, зокрема, на прикладі історії американців, бо саме США та суспільний рух американських жінок стали найбільш активними в перетворенні як власне ставлення до жінки, так і самосвідомості жінок. В тезисах рассматривается эволюция стереотипа женщины в массовом сознании, в частности, на примере истории американцев, потому что именно США и общественное движение американских женщин стали наиболее активными в преобразовании как собственного отношения к женщине, так и самосознания женщин. The thesis deals with the evolution of stereotype of a woman in mass consciousness, in particular, the evolution is described on the example of the American history, because it is the United States and the social movement of American women that have become most active in transforming both social attitude towards women and women's self-awareness.
Опис
Ключові слова
гендер, дискримінація, жінка, феміністський рух, феміністська лінгвістика, дискриминация, женщина, феминистское движение, феминистская лингвистика, gender, discrimination, woman, women's liberation movement, feminist criticism of language
Цитування
Жуков В. П. Вплив феміністського руху на лексикон сучасної англійської мови / В. П. Жуков, О. А. Коваленко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 25 лют. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : НЮУ, 2021. – С. 22–26.