Реформування державних фінансів України на інтерграційних засадах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розповідається про реформування державних фінансів у країні на інтеграційних засадах. В статье рассказывается о реформировании государственных финансов в стране в интеграционных принципах. The article describes the reform of public finances in the country on an integration basis.
Опис
Ключові слова
реформа, фінанси, стратегія, ринок, реформа, магістерські роботи, финансы, стратегия, рынок, магистерские работы, reform, finances, strategy, market, master's work
Цитування
Молчанова С. В. Реформування державних фінансів України на інтерграційних засадах / С. В. Молчанова, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.110–113.