«ПРОШУ ВИКЛЮЧИТИ МЕНЕ З КОМСОМОЛУ І ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВІЛЬНО МИСЛИТИ»: СТУДЕНТСЬКІ ВИКЛИКИ ПОЛІТИЦІ «ПРОЛЕТАРИЗАЦІЇ» ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ В ПЕРШЕ РАДЯНСЬКЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Анотація
У статті на основі широкого кола архівних джерел та різного роду ego-документів аналізуються форми та методи студентських протестів проти політики пролетаризації вищої школи, розглядаються методи впливу на безпартійне студентство. Робиться висновок, що студентство 1920-х рр. було далеко не таким монолітним і згуртованим, як це представлено в історіографії та розмежовувалося владою на «своїх» за духом та «чужих», які постійно переслідувалися. In the article the forms and methods of students’ protests against the proletarianization policy of higher school are analyzed on the basis of a wide variety of archives sources and ego-documents, the methods of influence on non-party students are examined. It is concluded that in 1920s the students were not so solid and united as it is represented in historiography and they were delimited as spiritually “close” people and “alien” people who were constantly persecuted.
Опис
Ключові слова
студентство, пролетаіизація, «свої», «чужі», студкоми, «чистки», конформісти, the students, proletarization, “close” people, “alien” people, studcom, “purge”, conformists
Цитування
Рябченко О. Л. «Прошу виключити мене із комсомолу і дати можливість вільно мислити»: Студентські виклики політиці "пролетаризації" вищої школи України в перше радянське десятиліття / О. Л. Рябченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. – 2011. – Вип. 27. – С. 79–92.