ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НЕЙРОПСИХОЛОГА З ДИТИНОЮ ІЗ ПОРУШЕНИМ РОЗВИТКОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто роботу нейропсихолога з дитиною із порушеним розвитком. Особливого значення набуває такий важливий аспект, як компетенції фахівців-нейропсихологів. Нейропсихолог у нашій країні наразі є одним із найбільш затребуваних фахівців, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку. Це зумовлено також появою значної кількості навчальних, психологічних, поведінкових проблем дітей, викликаних спочатку світовою пандемією COVID19, а потім – масштабною війною в Україні (наприклад, вимушене навчання в онлайн-режимі, труднощі у навчанні, обмеженість можливостей спілкування з іншими дітьми та дорослими, необхідність жити не вдома, навчатися в іншій школі, необхідність вивчати іншу мову під час перебування за кордоном тощо). The article discusses the work of a neuropsychologist with a child with developmental disabilities. Of particular importance is such an important aspect as the competence of neuropsychologists. Neuropsychologists in our country are currently one of the most professionals working with children with special educational needs and children with psychophysical developmental disorders. This is also due to the emergence of a significant number of educational, psychological, and behavioural problems in children caused first by the global COVID19 pandemic and then by the large-scale war in Ukraine (e.g. forced online learning, difficulties in online learning, learning difficulties, limited opportunities to communicate with other children and adults, the need to live away from home, study at a different school, the need to learn another language while abroad, etc.).
Опис
Ключові слова
діти з особливими освітніми потребами, нейропсихологи, компетенції фахівців, children with special educational needs, neuropsychologists, specialist competences
Цитування
Казачінер О. С. Основні аспекти роботи нейропсихолога з дитиною із порушеним розвитком / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 103–107.