ПСИХОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДЛІТКІВ «МОЄ МАЙБУТНЄ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розкрито зміст психологічної програми формування життєвах стратегій підлітків «Моє майбутнє». Розроблена програма сприяє формуванню життєвих стратегій підлітків, а саме: формування навичок особистісної рефлексії підлітків стосовно власного минулого та планування майбутніх подій життя, планування кар’єри. В статье раскрыто содержание психологической программы формирования жизненных стратегий подростков «Мое будущее». Разработанная программа способствует формированию жизненных стратегий подростков, а именно: формирование навыков личностной рефлексии подростков относительно собственного прошлого и планирования будущих событий жизни, планирование карьеры. The article reveals the content of the psychological program for the formation of life strategies of adolescents "My future". The developed programme contributes to the formation of life strategies The programme developed promotes the development of adolescents' life strategies, namely the development of personal reflection skills regarding their own past and planning future life events, career planning.
Опис
Ключові слова
психологічна програма, життєві стратегії, підлітки, аспірантські роботи, психологическая программа, жизненные стратегии, подростки, аспирантские работы, psychological program, life strategies, teenagers, postgraduate work
Цитування
Аркатова О. С. Психологічна програма формування життєвих стратегій підлітків "Моє майбутнє" / О. С. Аркатова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 13–15.