ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено формування у дітей дошкільного віку міжособистісних взаємин. Схарактеризовано особливості впливу комп’ютерних ігор на соціальну адаптованість та взаємодію дітей дошкільного віку. Визначено умови, зміст і форми організації роботи з комп’ютерними іграми, як засобом формування соціально-спрямованої поведінки дошкільників. The qualification work investigates the formation of interpersonal relationships in preschool children. The features of the influence of computer games on the social adaptability and interaction of preschool children are characterised. The conditions, content and forms of organisation of work with computer games as a means of forming socially directed behaviour of preschool children are determined.
Опис
Ключові слова
комп’ютерні ігри, міжособистісні взаємини, соціальні взаємини, діти дошкільного віку, computer games, interpersonal relations, social relations, preschool children
Цитування
Ель-Шаманді Є. О. Формування соціальних взаємин дітей старшого дошкільного віку за допомогою комп’ютерних ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Є. О. Ель-Шаманді ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 77 с. : табл.
Колекції