ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

dc.contributor.authorЕль-Шаманді, Є. О.
dc.date.accessioned2023-04-05T14:14:43Z
dc.date.available2023-04-05T14:14:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено формування у дітей дошкільного віку міжособистісних взаємин. Схарактеризовано особливості впливу комп’ютерних ігор на соціальну адаптованість та взаємодію дітей дошкільного віку. Визначено умови, зміст і форми організації роботи з комп’ютерними іграми, як засобом формування соціально-спрямованої поведінки дошкільників. The qualification work investigates the formation of interpersonal relationships in preschool children. The features of the influence of computer games on the social adaptability and interaction of preschool children are characterised. The conditions, content and forms of organisation of work with computer games as a means of forming socially directed behaviour of preschool children are determined.
dc.identifier.citationЕль-Шаманді Є. О. Формування соціальних взаємин дітей старшого дошкільного віку за допомогою комп’ютерних ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Є. О. Ель-Шаманді ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 77 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10740
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.relation.ispartofseries
dc.subjectкомп’ютерні ігри
dc.subjectміжособистісні взаємини
dc.subjectсоціальні взаємини
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectcomputer games
dc.subjectinterpersonal relations
dc.subjectsocial relations
dc.subjectpreschool children
dc.titleФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР
dc.title.alternativeFORMATION OF SOCIAL RELATIONS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN THROUGH COMPUTER GAMES
dc.typeOther
Файли
Колекції