Порівняльна характеристика використання фітонімів у романі Д. Г. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей" та його перекладі на українську мову

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зроблено аналіз вибірок фітонімів з оригіналу роману Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей» та тексту його перекладу на українську мову. Помічено, що кількість вжитих фітонімів у перекладi далеко не відповідає їхній кількості в оригінальному варіанті, та й самі фітоніми різняться. Таким чином, переклад роману на українську мову, виконаний Радієнко Д. О., можна назвати адекватним, тому що перекладачка зважила на прагматичний аспект, що й допомогло перекладу досягнути своєї мети, тобто стати зрозумілим читачеві. The article analyzes the selection of phytonyms from the original novel by D. G. Lawrence "Lady Chatterley's Lover" and the text of its translation into Ukrainian. It was noticed that the number of phytonyms used in the translation does not correspond to their number in the original version, and the phytonyms themselves differ. Thus, the translation of the novel into Ukrainian, performed by D. O. Radienko, can be called adequate, because the translator paid attention to the pragmatic aspect, which helped the translation to achieve its goal, that is, to become understandable to the reader.
Опис
Ключові слова
Лоуренс Д. Г., фітоніми, переклад, Lawrence D. G., phytonyms, translation
Цитування
Коваленко О. Порівняльна характеристика використання фітонімів у романі Д. Г. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей" та його перекладі на українську мову / О. Коваленко, Ю. Мамедова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 15–17.