ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості соціальної роботи в територіальному центрі соціального обслуговування з людьми похилого віку в умовах воєнного стану. Складні умови життєдіяльності громадян України, що перебувають у воєнному стані вже другий рік, особливо гостро впливають на всі вразливі контингенти населення. Аналіз практики надання соціальних послуг самотнім людям літнього та похилого віку під час війни засвідчив наявність цікавих громадських ініціатив. Спираючись на результати досліджень науковців та проаналізований практичний досвід, вважаємо за потрібне врахування зазначених ідей та чинників під час побудови соціального проєкту «Веселка», що спрямовано на організацію соціально-підтримуючої здоров’язбережувальної діяльності з людьми похилого віку в територіальному центрі надання соціальних послуг Чугуївської міської ради. The publication examines the peculiarities of social work in the territorial center of social services with elderly people under martial law. Difficult living conditions of citizens of Ukraine residing in martial law has been in effect for the second year now, especially acutely affecting all vulnerable groups of the population. Analysis of the practice of providing social services to lonely elderly people during the war showed the existence of interesting public initiatives. Based on the results of research by scientists and analyzed practical experience, we consider it necessary to take into account the mentioned ideas and factors during the construction of the social project "Rainbow", which is aimed at organizing socially supportive health care activities with the elderly in the territorial center for the provision of social services of the Chuguyiv City Council.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, територіальні центри, соціальні послуги, люди похилого віку, воєнний стан, social work, territorial centers, social services, elderly people, martial law
Цитування
Крохмальова Н. О. Особливості соціальної роботи в територіальному центрі соціального обслуговування з людьми похилого віку в умовах воєнного стану / Н. О. Крохмальова, В. В. Костіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 156–161.