Роль цифрових технологій неформальної та інформальної освіти у професійному становленні майбутніх фахівців музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблему організації неформальної та інформальної освіти в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва. У виокремленні форм неформальної освіти майбутніх фахівців музичного мистецтва закцентувано увагу на дистанційній формі, яка може бути представлена близькими до очної форми видами музично-педагогічної діяльності: участю майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких та творчих об’єднаннях, групах, мистецьких та наукових школах, творчих студіях; мистецьких фестивалях та конкурсах; участю у вебінарах, конференціях, тренінгах, майстер-класах, майстерках; електронних дистанційних курсах, курсах підвищення кваліфікації, онлайн стажуваннях. The article examines the problem of organizing informal and informal education in the process of professional training of future specialists in musical art. In distinguishing the forms of informal education of future specialists in musical art, attention is focused on the remote form, which can be represented by types of music-pedagogical activity close to the face-to-face form: the participation of future teachers-musicians in artistic and creative associations, groups, art and scientific schools, creative studios; art festivals and competitions; participation in webinars, conferences, trainings, master classes, workshops; electronic distance courses, professional development courses, online internships.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, інформальна освіта, самоосвіта, аспірантські роботи, digital technologies, non-formal education, неформальна освіта, informal education, self-education, postgraduate work
Цитування
Сімакова С. І. Роль цифрових технологій неформальної та інформальної освіти у професійному становленні майбутніх фахівців музичного мистецтва / С. І. Сімакова // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 189– 195.