ШАХТНІ КОМПЛЕКСИ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНОГЕННОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті досліджено шахтні комплекси Криворізької ландшафтно-техногенної системи. Територія Криворізької ландшафтно-технічної системи істотно змінена внаслідок техногенезу, який утворився через гірничодобувну промисловість. Видобуток залізної руди, яка простягається через весь Криворізький басейн призвело до виникнення абсолютного трансформування ландшафту по всій території. Зазначено, що шахтні комплекси на території Криворіжжя становлять важливу частину ландшафтної структури, активний розвиток гірничодобувної промисловості призводить до збільшення масштабу шахт. На сьогодні постають актуальні завдання оптимізації шахтних комплексів, якщо не задіювати певні заходи зараз, виникатимуть більш стрімко екстремальні ландшафти на території Криворіжжя. The article examines the mining complexes of the Kryvorizka landscape and man-made system. The territory of the Kryvorizka landscape-technical system has been significantly changed as a result of technogenesis, which was formed due to the mining industry. The extraction of iron ore, which stretches across the entire Kryvyi Rih basin, led to the emergence of an absolute transformation of the landscape throughout territory It is noted that mine complexes on the territory of Kryvorizhye constitute an important part of the landscape structure, the active development of the mining industry leads to an increase in the scale of mines. Currently, there are urgent tasks of optimizing mine complexes, if certain measures are not taken now, more extreme landscapes will appear on the territory of Kryvorizhye.
Опис
Ключові слова
антропогенний ландшафт, гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, техногенні ландшафти, шахтні комплекси, Криворіжжя, anthropogenic landscape, mining landscapes, landscape-technical system, man-made landscapes, mine complexes, Kryvorizhia
Цитування
Коптєва Т. С. Шахтні комплекси Криворізької ландшафтно-техногенної системи: сучасний стан та оптимізація / Т. С. Коптєва // Регіон – 2020: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих науковців, Харків, 2–3 квіт. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 170–172.