Освітній потенціал діалогу культур на Слобожанщині ХІХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Для посилення ефективності сучасних освітніх програм і систем не зайвим буде врахування досвіду локального відтворення європейського освітнього простору на Слобожанщині, в основу якого була покладена стратегія багатовекторних культурних зв’язків, через які транслювалася європейська освітня ідея. Для усиления эффективности современных образовательных программ и систем не лишним будет учета опыта локального воспроизведения европейского образовательного пространства на Слобожанщине, в основу которого была положена стратегия многовекторных культурных связей, через которые транслировалась европейская образовательная идея. To enhance the effectiveness of modern educational programs and systems, it will not be superfluous to take into account the experience of local reproduction of the European educational space in Slobozhanshchina, which was based on the strategy of multi-vector cultural ties through which the European educational idea was transmitted.
Опис
Ключові слова
інтеркультурний освітній діалог, освітній потенціал, багатовекторні культурні зв’язки, Слобожанщина, суспільство, интеркультурный образовательный диалог, образовательный потенциал, многовекторные культурные связи, Слобожанщина, общество, intercultural educational dialogue, educational potential, multi-vector cultural connections, Slobozhanshchina, society
Цитування
Радіонова Н. В. Освітній потенціал діалогу культур на Слобожанщині ХІХ ст. / Н. В. Радіонова // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете», Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 7–9.