Вивчення евфемізації концептів-стигматів в сучасній іншомовній лінгвокультурі через комунікативне проектування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Робота присвячена виявленню специфіки природи евфемістичної репрезентації стигматичних концептів у сучасній німецькомовній медіакультурі. Автор уточнює сутність механізмів евфемізації, характеризує особливості сценарно-фреймової організації лексикалізованого в медіа Німеччини стигматичного концепту KRIEG з акцентом на основні тенденції його дискурсивної динаміки. Работа посвячена выявлению специфики природы эвфемистической репрезентации стигматических концептов в современной немецкоязычной медиакультуре. Автор уточняет суть механизмов эвфемизации, характеризует особенности сценарно-фреймовой организации лексикализованного в медиа Германии стигматического концепта KRIEG с акцентом на основных тенденциях его дискурсивной динамики. The work focuses on revealing the peculiarities of euphemizing stigma concepts in modern German language media culture. The author specifies the essence of euphemization mechanisms, characterizes the specificity of the script-frame organization of the conceptual stigma KRIEG, lexicalized in German media with an emphasis on key tendencies of its discursive dynamics.
Опис
Ключові слова
німецька мова, концепт KRIEG, медіадискурси, стигмати, сценарії, фрейми, немецкий язык, концепт KRIEG, медиадискурсы, стигматы, сценарии, фреймы, German, concept KRIEG, mediadiscourses, stigma, scripts, frames
Цитування
Чорновол-Ткаченко Р. С. Вивчення евфемізації концептів-стигматів в сучасній іншомовній лінгвокультурі через комунікативне проектування / Р. С. Чорновол-Ткаченко // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація. : тези доп. XVI наук. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 3 лют. 2017 р. / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 144–146.