Ігрова діяльність як засіб формування міжособистісних відносин у дітей з інтелектуальними порушеннями

dc.contributor.authorПасікун, А. В.
dc.date.accessioned2024-03-02T11:34:58Z
dc.date.available2024-03-02T11:34:58Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми формування міжособистісних відносин дітей з інтелектуальними порушеннями засобами ігрової діяльності. Розглянуто особливості міжособистісної взаємодії дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку. Науково обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування міжособистісної взаємодії дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку та розроблено діагностичний інструментарій дослідження міжособистісних відносин дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the formation of interpersonal relations of children with intellectual disabilities by means of game activities was carried out. Peculiarities of interpersonal interaction of children with intellectual disabilities of preschool age are considered. The psychological and pedagogical conditions for the formation of interpersonal interaction of children with intellectual disabilities of preschool age are scientifically substantiated, and a diagnostic toolkit for the study of interpersonal relationships of children with intellectual disabilities of preschool age is developed.
dc.identifier.citationПасікун А. В. Ігрова діяльність як засіб формування міжособистісних відносин у дітей з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. В. Пасікун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 57 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14215
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectігрова діяльність
dc.subjectміжособистісні відносини
dc.subjectchildren of preschool age
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectgame activity
dc.subjectinterpersonal relations
dc.titleІгрова діяльність як засіб формування міжособистісних відносин у дітей з інтелектуальними порушеннями
dc.title.alternativePlay activity as a means of forming interpersonal relationships in children with intellectual disabilities
dc.typeAnimation
Файли
Колекції