Ігрова діяльність як засіб формування міжособистісних відносин у дітей з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми формування міжособистісних відносин дітей з інтелектуальними порушеннями засобами ігрової діяльності. Розглянуто особливості міжособистісної взаємодії дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку. Науково обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування міжособистісної взаємодії дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку та розроблено діагностичний інструментарій дослідження міжособистісних відносин дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the formation of interpersonal relations of children with intellectual disabilities by means of game activities was carried out. Peculiarities of interpersonal interaction of children with intellectual disabilities of preschool age are considered. The psychological and pedagogical conditions for the formation of interpersonal interaction of children with intellectual disabilities of preschool age are scientifically substantiated, and a diagnostic toolkit for the study of interpersonal relationships of children with intellectual disabilities of preschool age is developed.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, ігрова діяльність, міжособистісні відносини, children of preschool age, intellectual disabilities, game activity, interpersonal relations
Цитування
Пасікун А. В. Ігрова діяльність як засіб формування міжособистісних відносин у дітей з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. В. Пасікун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 57 с. : іл. + дод.
Колекції