РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Студентське самоврядування в закладах вищої освіти – один із чинників формування активної особистості громадянина. В Україні студентське самоврядування набуває особливих рис та навіть певних нових можливостей завдяки інноваційному онлайн-формату. В статті узагальнено досвід роботи різних форм студентського самоврядування в умовах онлайн-навчання. Student self-government in institutions of higher education is one of the factors in the formation of an active personality of a citizen. In Ukraine, student self-government acquires special features and even certain new opportunities thanks to the innovative online format. The article summarizes the work experience of various forms of student self-government in the conditions of online education.
Опис
Ключові слова
студентське самоврядування, заклади вищої освіти, підготовка майбутніх учителів, онлайн-навчання, student self-government, institutions of higher education, training of future teachers, online education
Цитування
Молчанова Д. О. Робота студентського самоврядування в умовах онлайн-навчання / Д. О. Молчанова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 346–349.