Педагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфикаційний роботі здійснено теоретичний аналіз змісту педагогічної підтримки батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Конкретизовано зміст поняття «педагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру». Досліджено форми педагогічноі підтримки батьків; визначено основні потреби цих батьків тa розроблено програму педагогічної підтримки батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру. The qualification work provides a theoretical analysis of the content of pedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center. The content of the concept «pedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center» is specified. The forms of pedagogical support for parents are investigated; the main needs of these parents are determined, and a program of pedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center is developed.
Опис
Ключові слова
підтримка, педагогічна підтримка батьків, діти дошкільного віку, загальний недорозвиток мовлення, потреби, батьки, інклюзивно-ресурсний центр, support, pedagogical support for parents, preschool children, general language development delay, needs, parents, inclusive-resource center
Цитування
Чечко Т. М. Педагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. М. Чечко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 90 с. : іл., табл. + дод.
Колекції