Педагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру

dc.contributor.authorЧечко, Т. М.
dc.date.accessioned2024-03-07T14:12:33Z
dc.date.available2024-03-07T14:12:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфикаційний роботі здійснено теоретичний аналіз змісту педагогічної підтримки батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Конкретизовано зміст поняття «педагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру». Досліджено форми педагогічноі підтримки батьків; визначено основні потреби цих батьків тa розроблено програму педагогічної підтримки батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру. The qualification work provides a theoretical analysis of the content of pedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center. The content of the concept «pedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center» is specified. The forms of pedagogical support for parents are investigated; the main needs of these parents are determined, and a program of pedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center is developed.
dc.identifier.citationЧечко Т. М. Педагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. М. Чечко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 90 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14292
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпідтримка
dc.subjectпедагогічна підтримка батьків
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectзагальний недорозвиток мовлення
dc.subjectпотреби
dc.subjectбатьки
dc.subjectінклюзивно-ресурсний центр
dc.subjectsupport
dc.subjectpedagogical support for parents
dc.subjectpreschool children
dc.subjectgeneral language development delay
dc.subjectneeds
dc.subjectparents
dc.subjectinclusive-resource center
dc.titleПедагогічна підтримка батьків дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру
dc.title.alternativePedagogical support for parents of preschool children with general language development delay in the conditions of an inclusive-resource center
dc.typeOther
Файли
Колекції