Управлінська культура як умова ефективності діяльності керівника та організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на засадах теоретичного аналізу різних підходів до питань управлінської культури розкрито її особливості, функції, структурні компоненти та рівні сформованості. В статье на основе теоретического анализа различных подходов к вопросам управленческой культуры раскрыто ее особенности, функции, структурные компоненты и уровни сформированности. In the article on the basis of theoretical analysis of different approaches to issues of management culture its features, functions, structural components and levels of formation are revealed.
Опис
Ключові слова
управління, керівник, управлінська культура, функції та компоненти культури, управление, руководитель, управленческая культура, функции и компоненты культуры, management, manager, managerial culture, functions and components of culture
Цитування
Тума Л. П. Управлінська культура як умова ефективності діяльності керівника та організації / Л. П. Тума // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 343–348.