«ДОМАШНЯ ОСВІТА» ЯК ОСВІТНІЙ ТА «ДОМАШНІЙ УЧИТЕЛЬ» ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XIX СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-01-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во «Майдан»
Анотація
У статті розглядаються професійні перспективи педагогів з кваліфікаційним рівнем «домашня освіта» та званням «домашній учитель» та їх працевлаштування.Визначається питома частина викладачів із домашньою освітою та домашніх учителів у чоловічих і жіночих гімназіях і прогімназіях. В статье рассматриваются профессиональные перспективы педагогов с квалификационным уравнем «домашнее образование» и званием «домашний учитель» и их трудоустройство. Определяется количество учителей с домашним образованием и званием «домашний учитель» в мужских и женских гимназиях і прогимназиях. The professional perspectives of teachers with the qualificatory level “home-school” and the title “home teacher” and their job placement are examined in the article. The quantity of teachers with home education and the title “home teacher” at the male and female gymnasiums and progymnasiums is detected.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, домашній учитель, кваліфікаційний рівень, чоловічі та жіночі гімназії, домашнее образование, домашний учитель, квалификационный уровень, мужские и женские гимназии, home school, home teacher, qualifying level, male and female gymnasiums
Цитування
Яковенко Г. Г. "Домашня освіта" як освітній та "домашній учитель" як кваліфікаційний рівень педагогів Харківської губернії наприкінці XIX ст. / Г. Г. Яковенко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: Плиско Л. М. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Майдан, 2011. – Вип. 40. – С. 104–108.