СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи: проаналізувати та систематизувати існуючі інформаційні ресурси мережі Інтернет з профорієнтації. Було виконано порівняльний аналіз 47 українських сайтів з професійної орієнтації на ІТ-спеціальності. Проведене дослідження дозволило зробити висновок про можливість такої систематизації інформаційних ресурсів мережі Інтернет з профорієнтації на ІТ-спеціальності: сайти центрів профорієнтації та центрів зайнятості; тематичні сторінки на сайтах навчальних закладів; сайти клубів, курсів, гуртків, шкіл і т. п.; сайти професійних співтовариств фахівців; спеціальні сайти з профорієнтації; сайти з профорієнтаційної діагностики та ін. Отже, в реаліях сьогодення одним з перспективних напрямків оновлення системи професійної орієнтації молоді постає використання потужних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій й, зокрема, інформаційних ресурсів мережі Інтернет з профорієнтації. Цель работы: проанализировать и систематизировать существующие информационные ресурсы сети Интернет по профориентации. Был выполнен сравнительный анализ 47 украинских сайтов по профессиональной ориентации на ИТ-специальности. Проведённое исследование позволило сделать вывод о возможности такой систематизации информационных ресурсов сети Интернет по профориентации на ИТ-специальности: сайты центров профориентации и центров занятости; тематические страницы на сайтах учебных заведений; сайты клубов, курсов, кружков, школ и т. п .; сайты профессиональных сообществ специалистов; специальные сайты по профориентации; сайты по профориентационной диагностике и др. Итак, в реалиях одним из перспективных направлений обновления системы профессиональной ориентации молодёжи возникает использование мощных возможностей информационно-коммуникационных технологий и, в частности, информационных ресурсов сети Интернет по профориентации.
Опис
Ключові слова
інформатика, інформаційні ресурси, мережа інтернет, профорієнтація, студентські роботи, информатика, информационные ресурсы, сеть интернет, профориентация, студенческие работы, computer science, informational resources, internet, vocational guidance, student work
Цитування
Цоміна О. В. Сучасні інформаційні ресурси мережі інтернет з профорієнтації / О. В. Цоміна, Н. О. Пономарьова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 86–88.