МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З КИТАЮ В СИСТЕМІ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито зміст методичної роботи з китайськими студентами на факультетах мистецтв педагогічних університетів України. Проаналізовано інтегровані методи навчання на заняттях з «постановки голосу». Надано приклади художньо-пізнавального аналізу арій з концертних програм студентів-магістрантів. The article reveals the content of methodical work with foreign students at the faculties of arts of pedagogical universities of Ukraine. The integrated methods of teaching in «voice production» classes were analyzed. Examples of artistic and cognitive analysis of arias from the concert program of graduate students are given.
Опис
Ключові слова
навчання студентів з Китаю, інтеграція, художньо-пізнавальний аналіз, музично-педагогічна освіта України, education of students from China, integration, artistic and cognitive analysis, musical and pedagogical education of Ukraine
Цитування
Донченко Л. Методичні основи навчання студентів з Китаю в системі музично-педагогічної освіти України (інтегрований підхід) / Л. Донченко, Л. Беземчук, У Юе // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 307–313.