«ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» ДЛЯ ШКОЛЯРІВ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про “Інтернет речей” (IoT) та його значення для навчання інформатики у старших класах. Проаналізовано зміст підручників з інформатики, приклади застосування IoT у повсякденному житті. Висвітлено теоретичні аспекти кібербезпеки, пов’язані з пристроями IoT. Наведено деякі рекомендації щодо розробки та використання пристроїв IoT в освітніх проєктах. Показано переваги вивчення концепції IoT та способи взаємодії з пристроями IoT у сучасному світі. The article is about the topic of the “Internet of Things” (IoT) and its importance for teaching computer science in senior classes. The article analyzes the content of the textbooks on computer science, the examples of IoT applications in everyday life, and the aspects of cybersecurity related to IoT devices. The article also provides some recommendations for developing and using IoT devices in educational projects. The article aims to show the benefits of learning the concept of IoT and the ways of interacting with IoT devices in the modern world.
Опис
Ключові слова
інтернет речей, інформатика, безпека, загальна середня освіта, IoT, Computer Science, Security, Secondary Education
Цитування
Балюк О. «Інтернет речей» для школярів: застосування та безпека / О. Балюк, Є. Шакуров // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 8–14.