Специфіка використання інфографіки в освітньому процесі закладів базової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання інфографіки в навчальному процесі, яке може бути різноплановим і спрямованим не тільки на навчання школярів "читати" і аналізувати інформацію з інфографіки, а й на створення інфографіки за темами предмету, що сприятиме розвитку інформаційно-аналітичних, технологічноінструментальних та креативних умінь. The article considers the use of infographics in the educational process, which can be diverse and aimed not only at teaching students to "read" and and analyze information from infographics, but also to create infographics on topics subject, which will promote the development of information-analytical, technological, instrumental and creative skills.
Опис
Ключові слова
інфографіка, освітній процес, візуалізація навчання, infographics, educational process, visualization of learning
Цитування
Гребешкова А. Специфіка використання інфографіки в освітньому процесі закладів базової школи / А. Гребешкова, Н. Олефіренко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 52–54.