АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ СТУДЕНТІВ НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах наведено результати опитування студентів із питання формування готовності до усвідомленого батьківства. З’ясовано, що більшість студентів розуміють важливість спеціального навчання за цим напрямом та вважають за потрібне робити це до народження першої дитини. Установлено відсоток студентів, які виявляють бажання відвідувати заняття за цим напрямком. The results of the students’ survey on the issue of forming readiness for the conscious paternity are presented in the article. It has been found out that most students understand the importance of special education in this area and consider it necessary to do so before the birth of their first child. The percentage of students who are willing to attend classes in this direction has been determined.
Опис
Ключові слова
студент, батьківство, усвідомлене батьківство, готовність до усвідомленого батьківства, виховання, student, paternity, conscious paternity, readiness for conscious paternity, upbringing
Цитування
Красін С. А. Аналіз поглядів студентів на проблему формування готовності до усвідомленого батьківства / С. А. Красін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 186–189.