ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами запропоновано алгоритм прогнозного обґрунтування розвитку інноваційного процесу в освіті; розглянуто блоки прогностичних операцій, які дозволяють передбачити результати і наслідки освітніх інновацій; розкрито фактори, які впливають на розвиток інноваційних процесів на трьох рівнях (макрорівні, метарівні, мікрорівні). The author has suggested an algorithm of predictive substantiation of development of an innovation process in education. The prognostic operations that enable to predict results and consequences of educational innovations have been studied. The factors that influence the development of innovation processes at three levels (macrolevels, metalevels, microlevels) have been revealed.
Опис
Ключові слова
інноваційний процес, освіта, розвиток, педагогічне прогнозування, innovation process, education, development, pedagogical prognostication
Цитування
Попова О. В. Педагогічне прогнозування розвитку інноваційних процесів освіти / О. В. Попова, Г. А. Кабанська, Л. П. Остапенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 62–65.