ҐЕНЕЗА ІДЕЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається ґенеза ідеї місцевого самоврядування в Україні, починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи 1990-ми рр. Показано, що розвиток місцевого самоврядування в Україні зумовлювався поширенням європейських теорій самоврядування, запровадженням магдебурзького права, а також залежав від національних особливостей розвитку країни. The article author has revealed the genesis of the idea of local governing in Ukraine, starting from the days of Kievan Rus and ending in the 1990s. The author has shown that the development of Ukrainian local governing depended on the spread of Europeans theories of municipality, introduction of Magdeburg law and national specific features of the country’s development.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, ґенеза, громада, рада, влада, local governing, genesis, community, council, authority
Цитування
Жадько О. А. Ґенеза ідеї місцевого самоврядування в Україні / О. А. Жадько // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 20–23.