КРИЗОВЕ ВТРУЧАННЯ І «ДОПОМОГА ДЛЯ САМОДОПОМОГИ» В СІМ’ЯХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗ СІМЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У публікації розкрито сутність кризового втручання і «допомоги для самодопомоги» як науково-методичних підходів до соціальної роботи, яка складається з комплексу соціальних послуг – психологічних, соціальних, соціально-педагогічних, консультаційних, інформування тощо, а також до військово-соціальної роботи як відомчої з військовослужбовцями та членами їх сімей. The publication reveals the essence of crisis intervention and "help for self-help" as scientific and methodological approaches to social work, which consists of a complex of social services psychological, social, socio-pedagogical, counseling, etc, informing, etc., as well as military social work as a departmental departmental work with military personnel and their families.
Опис
Ключові слова
соціальна допомога, сім’ї військовослужбовців, військовий конфлікт, подолання криз, social assistance, military families, military conflict, crisis management
Цитування
Трубавіна І. М. Кризове втручання і «допомога для самодопомоги» в сім’ях військовослужбовців як науково-методичні підходи до подолання криз сімей / І. М. Трубавіна // Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 21 лют. 2022 р. – Дніпро, 2022. – С. 91–94.