Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), (Мова і література (німецька), (Мова і література (французька)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять чітко сформульовану інформацію про структуру, зміст і вимоги педагогічної практики. Наведено опис етапів роботи здобувачів під час проходження практики та поради щодо раціонального розподілу часу. Укладачі наводять приклади оформлення конкретних звітних документів. У нагоді здобувачам і керівникам практики стануть детально описані права і обов’язки кожної категорії осіб, задіяних у процесі педагогічної практики. The methodological recommendations contain clearly formulated information about the structure, content, and requirements of the pedagogical practice. It describes the stages of work of applicants during the internship and provides advice on the rational allocation of time. The authors provide examples of specific reporting documents. The detailed description of the rights and obligations of each category of persons involved in the process of pedagogical practice will be useful for applicants and supervisors.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, плани уроків, аналіз уроку, який відвідав здобувач, самоаналіз уроку, звіт про педагогічну практику, методичні рекомендації, pedagogical practice, lesson plans, analysis of the lesson attended by the applicant, lesson self-analysis, report on pedagogical practice, methodological recommendations
Цитування
Тучина Н. В. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), (Мова і література (німецька), (Мова і література (французька) / Н. В. Тучина, Л. Є. Красовицька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2023. – 82 с.