Управління розвитком мотивації персоналу організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні аспекти управління розвитком мотивації персоналу організації, узагальнено напрацювання науковців із зазначеної проблеми, уточнено шляхи та засоби управління розвитком мотивації персоналу, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку, та реалізації мотиваційного підходу в управлінні. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення управління розвитком мотивації персоналу. The paper examines the theoretical aspects of managing the development of the organization's personnel motivation, summarizes the work of scientists on the specified problem, specifies the ways and means of managing the development of personnel motivation, organizes the diagnostic toolkit for measuring managerial activity for its development, and the implementation of the motivational approach in management. A comprehensive and targeted program has been developed to improve the management of the development of personnel motivation.
Опис
Ключові слова
персонал організації, мотивація, мотиваційний підхід, організація, управління, personnel of the organization, motivation, motivational approach, organization, management
Цитування
Рагра А. В. Управління розвитком мотивації персоналу організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. В. Рагра ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 98 с. : табл. + дод.
Колекції