Управління розвитком персоналу організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто теоретичні питання управління розвитком персоналу, з’ясовано сутність понять «розвиток персоналу», «система розвитку персоналу» питання що зумовлюють удосконалення управління розвитком персоналу організації, здійснено аналіз стану управління впровадженням з означеної проблеми й на підставі отриманих результатів розроблена програма удосконалення управління цим аспектом. In the work, the theoretical issues of personnel development management were considered, the essence of the concepts "personnel development", "personnel development system" was clarified, the issues leading to the improvement of the organization's personnel development management, an analysis of the state of management of the implementation of the specified problem was carried out, and a management improvement program was developed based on the results obtained this aspect.
Опис
Ключові слова
персонал, розвиток персоналу, мотивація, управління персоналом, система управління розвитком, кваліметрична модель, personnel, personnel development, motivation, personnel management, development management system, qualitative model
Цитування
Федосова І. В. Управління розвитком персоналу організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / І. В. Федосова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 71 с. : табл. + дод.
Колекції