Preparation of Future Specialists of the Social Sphere for the Formation of a Healthy Lifestyle of Pupils in the Professionally-Directed Educational Environment

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Science Annals (IJES)
Анотація
Preparing future social pedagogues and social workers for prevention activities with students in general and forming healthy lifestyles in particular is an important task of modern professional education of social specialists. The aim of the study: to determine the effectiveness of the impact of the developed scientific and methodological support of the process of training future specialists in the social sphere to form a healthy lifestyle of students on indicators of their personal and professional potential. Підготовка майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактичної діяльності зі студентами з формування здорового способу життя є важливим завданням сучасної професійної освіти соціальних спеціалістів. Мета дослідження: визначити ефективність впливу розробленого науково-методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування здорового способу життя студентів на показники їх особистісно-професійного потенціалу.
Опис
Ключові слова
professional training, future specialists in the social sphere, prevention of maladjustment of students, forming a healthy lifestyle, professionally-oriented educational space, social institutions, професійна підготовка, майбутні спеціалісти соціальної сфери, профілактика дезадаптації студентів, формування здорового способу життя, професійно-орієнтований освітній простір, соціальні інститути
Цитування
Kostina V. V. Preparation of Future Specialists of the Social Sphere for the Formation of a Healthy Lifestyle of Pupils in the Professionally-Directed Educational Environment / V. V. Kostina // International Journal of Science Annals. – 2019. – 2 (1–2). – Pp. 5–11.