Increasing the level of coordination abilities of young taekwondo athletes aged 13–14 under martial law

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Pedagogy of Health
Анотація
Negative changes in the socio-economic environment in the territory of martial law (Ukraine) have a great impact on the ability to continue the training process for athletes. To a lesser extent, this affects experienced world-class athletes who have the opportunity to continue training in other countries. As for young athletes, they are closely connected with their family. This fact reduces the possibility of their preparation. The purpose of the work is to develop the coordination abilities of taekwondo fighters aged 13–14 under martial law. The study involved young taekwondo players from Ukraine (n=8, age – 13–14 years old), compactly living in the same area. A survey was conducted among experienced trainers (n=10), who had the opportunity to answer the questionnaire through electronic means of communication (similar to the Likert scale.) Parents gave their consent to the participation of their children in the experiment. Participants were given homework in the form of exercises to develop the ability to maintain balance. The participants performed the Romberg test on the left and right leg with visual control, without control and Yarotsky’s test. Participants conducted tests during a specially organized ZOOM video conference. This study was conducted by the Declaration of Helsinki and was approved by the Ethics Committee of University. All participants were aware during the informed consent process that the results of this study may be published. According to the coaches, the most important qualities for taekwondo athletes are speed and coordination. Among the coordination abilities trainers note as the most important the following: the sense of rhythm, the sense of time and distance, balance and vestibular stamina. Equilibrium indicators on an unstable support (Romberg test) have undergone significant positive changes (at p<0.05). Although the Yarotsky test indicators had positive improvements, they did not have significant differences (at p<0.05). When declaring martial law, it is recommended to pay special attention to the life safety of participants in the education and training process. It is also recommended to use exercises on an unstable support, which are in the nature of imitation percussion and protective actions. This approach leads to a tangible improvement in the balance of young athletes. Негативні зміни в соціально-економічному середовищі на території воєнного стану (Україна) мають великий вплив на можливість продовження тренувального процесу для спортсменів. У меншій мірі це впливає на досвідчених спортсменів світового рівня, які мають можливість продовжувати тренування в інших країнах. Що стосується молодих спортсменів, то вони тісно пов'язані зі своєю сім'єю. Цей факт зменшує можливість їх підготовки. Метою роботи є розвиток координаційних здібностей у тхеквондистів 13–14 років в умовах воєнного стану. У дослідженні взяли участь юні тхеквондисти з України (n=8, вік – 13–14 років), які компактно проживають в одному регіоні. Опитування проводилося серед досвідчених тренерів (n=10), які мали можливість відповісти на запитання анкети за допомогою електронних засобів зв'язку (аналогічно шкалою Лайкерта). Батьки дали згоду на участь своїх дітей в експерименті. Учасники отримали домашнє завдання у вигляді вправ на розвиток здатності зберігати рівновагу. Учасники виконували тест Ромберга на лівій та правій нозі з візуальним контролем, без контролю та тест Яроцького. Учасники виконували тести під час спеціально організованої ZOOM відеоконференції. Це дослідження проводилося відповідно до Гельсінської декларації та було схвалено етичним комітетом університету. Під час отримання інформованої згоди всі учасники були поінформовані про те, що результати дослідження можуть бути опубліковані. На думку тренерів, найважливішими якостями для спортсменів тхеквондо є швидкість та координація. Серед координаційних здібностей тренери відзначають як найважливіші наступні відчуття ритму, відчуття часу та відстані, рівновагу та вестибулярну витривалість. Рівновага показники на нестійкій опорі (проба Ромберга) зазнали значних позитивних змін (при р<0,05). Показники проби Яроцького хоча і мали позитивні зрушення, але не мали достовірних відмінностей (при р<0,05). При введенні воєнного стану рекомендується звернути особливу увагу на безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Також рекомендується використовувати вправи на нестійкій опорі, які носять характер імітації ударних та захисних дій. Такий підхід призводить до відчутного покращення рівноваги юних спортсменів.
Опис
Ключові слова
Ukraine, martial law, Likert scale, taekwondo, coordination, equilibrium, unstable support, balance, Україна, воєнний стан, шкала Лайкерта, тхеквондо, координація, рівновага, нестійка опора, баланс
Цитування
Increasing the level of coordination abilities of young taekwondo athletes aged 13–14 under martial law / E. Lyuchkova, O. Nesen, P. Bartík, J. Skrobecki // Pedagogy of Health. – 2022. – 1 (2). – Pp. 59–64.