ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-08-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Collection of scientific papers «SCIENTIA», European Scientific Platform
Анотація
У публікації розглянуто підготовку фахівця соціальної галузі до соціально-проєктної діяльності в сучасних умовах, визначено її особливості, доведено важливість розвитку вмінь просування соціальних ідей в діджиталі та використання ресурсів для спільних соціальних комунікацій і підтримки у віртуальному середовищі з урахуванням можливостей вітчизняних і закордонних надавачів соціальних послуг і залученням донорів. The publication examines the preparation of a specialist in the social field for social project activity in modern conditions, defines its features, proves the importance of developing the skills of promoting social ideas in digital and using resources for joint social communications and support in a virtual environment, taking into account the capabilities of domestic and foreign providers social services and involvement of donors.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці, соціальна сфера, соціальне проєктування, professional training, future specialists, social sphere, social design
Цитування
Костіна В. Підготовка сучасного фахівця соціальної галузі до соціального проєктування / В. Костіна // The current state of development of world science: characteristics and features : III International Scientific and Theoretical Conference, Lisbon, Portuguese Republic, August 5, 2022. – Lisbon, 2022. – Pp. 34–35.