Про деякі способи морфологічної актуалізації маркованих форм прикметників у поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Анотація
У представленій роботі йдеться про способи морфологічної актуалізації маркованих форм прикметників у поезії. The paper deals with the methods of morphological actualization of adjectives’ marked forms of in poetry.
Опис
Ключові слова
ступені порівняння, компаратив, поетичні смисли, поетичний текст, актуалізація, морфологічна актуалізація, граматика, поетична морфологія, марковані форми, морфологічна маркованість, прикметник, співпозиція, Degrees of Comparison, Comparative, Poetic Meanings, Poetic Text, Actualization, Morphological Actualization, Grammar, Poetic Morphology, Marked Forms, Morphological Markedness, Adjective, Juxtaposition
Цитування
Четверик В. К. Про деякі способи морфологічної актуалізації маркованих форм прикметників у поезії / В. К. Четверик // Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 24 листоп. 2021 р. / Тавр. держ. агротехнол. ун-т ім. Д. Моторного [та ін. ; редкол.: О. П. Ломейко та ін.]. – Мелітополь, 2021. – Ч. 2. – С. 122–125.