Вивчення біологічних особливостей маслинного лубоїда (HELESINUS TORANIO) на території Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метод оцінки стану навколишнього середовища шляхом визначення величин ФА, можна назвати ФА біоіндикацією [8]. Він є загальнодоступним, не вимагає спеціалізованого обладнання та професійних знань з боку виконавця. Важливою характеристикою цього методу, що підкреслює його універсальність, є можливість застосування відносно представників різних груп живих істот. The method of assessing the state of the environment by determining FA values can be called FA bioindication [8]. It is publicly available, does not require specialized equipment and professional knowledge on the part of the performer. An important characteristic of this method, which emphasizes its universality, is the possibility of applying it to representatives of various groups of living beings.
Опис
Ключові слова
забруднення атмосфери, антропогені навантаження, біоіндикатори, оцінки флуктуаційної асиметрії, ФА – біоіндикація, atmospheric pollution, anthropogenic loads, bioindicators, estimates of fluctuation asymmetry, FA – bioindication
Цитування
Курко О. О. Вивчення біологічних особливостей маслинного лубоїда (HELESINUS TORANIO) на території Харківської області / О. О. Курко, Я. О. Бачинська // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 169–171.