Рідкісні та залітні види птахів на очисних спорудах Харківської області (2019–2021 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Птахи – пластична група хребетних, які поступово заселяють різні техногенні території, зокрема очисні споруди різних регіонів України (Федун, Калініченко, 2017) та поза її межами (Авилова 1998; Спиридонов, 2007 та ін.). Матеріал для даної роботи зібраний під час польових досліджень у Харківській області з 2019 по 2021 роки на техногенних територіях, де ми неодноразово реєстрували рідкісні види, включені до Червоної книги України чи регіонального списку Харківської області. У складі орнітофауни Куп’янських очисних споруд зареєстровано 13 рідкісних видів, стосовно міських очисних споруд м. Харків виявлено 141 видів. Birds are a plastic group of vertebrates that gradually populate various man-made territories, in particular sewage treatment plants in different regions of Ukraine (Fedun, Kalinichenko, 2017) and beyond (Avylova, 1998; Spiridonov, 2007, etc.). The material for this work was collected during field research in the Kharkiv region from 2019 to 2021 in man-made territories, where we repeatedly registered rare species included in the Red Book of Ukraine or the regional list of the Kharkiv region.13 rare species were registered as part of the avifauna of the Kupyan sewage treatment plants, 141 species were found in relation to the urban sewage treatment plants of the city of Kharkiv.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, очисні споруди, гніздовий орнітокомплекс, зальотні птахи, рідкісні птахи, bird fauna, sewage treatment plants, nesting bird complex, migratory birds, rare birds
Цитування
Мамедова Ю. П. Рідкісні та залітні види птахів на очисних спорудах Харківської області (2019–2021 рр.) / Ю. П. Мамедова, А. Б. Чаплигіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 177–178.