Експрес-метод контролю якості культур комах для біологічного захисту рослин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський державний аграрний університет
Анотація
Роботу присвячено розробленню експрес-методів контролю якості культур комах для біологічного захисту рослин на прикладі культур фітофагів зернової молі (Sitotroga cerealella), воскової вогнівки (Galleria mellonella) та ентомофага Perillus bioсulatus. The work is devoted to the development of express methods of quality control insect cultures for biological protection of plants on the example of phytophagous cultures grain moth (Sitotroga cerealella), wax moth (Galleria mellonella) and entomophagus Perillus biosulatus.
Опис
Ключові слова
експрес-методи, контроль, якість, фітофаг, ентомофаг, біологічний захист рослин, express methods, control, quality, phytophagous, entomophagous, biological protection of plants
Цитування
Маркіна Т. Ю. Експрес-метод контролю якості культур комах для біологічного захисту рослин / Т. Ю. Маркіна // Аграрна наука: стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 24–25 листоп. 2022 р. / Одес. держ. агр. ун-т [та ін.]. – Одеса, 2022. – С.163–164.