Педагогічні умови як чинник ефективності підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриті педагогічні умови як чинник ефективності підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп. Раскрыты педагогические условия как фактор эффективности подготовки будущих специалистов социальной сферы к устойчивому развитию социальных групп.
Опис
Ключові слова
педагогічні умови, підготовка майбутніх фахівців, соціальна сфера, сталий розвиток, соціальні групи, педагогические условия, подготовка будущих специалистов, социальная сфера, устойчивое развитие, социальные группы, pedagogical conditions, training of future specialists, social sphere, sustainable development, social groups
Цитування
Кабусь Н. Д. Роль соціально-педагогічного напряму соціальної роботи в Україні / Н. Д. Кабусь // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 52–54.