Мовно-естетичний образ жінки-вченого в палітрі спогадів колег, учнів, послідовників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено спробу представити синтезований мовно-естетичний образ доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни Лисиченко, 90 років від дня народження якої наукова спільнота відзначає в березні 2018 року. Матеріалом для дослідження послужили тексти привітань з нагоди ювілеїв, поетичних і прозових присвят, вступних статей до книжок Л. А. Лисиченко тощо, написані одногрупниками, колегами, учнями професора, а також деякі тексти публіцистичного характеру авторства самої ювілярки. The article attempts to present a synthesized language and aesthetic image of doctor of Philology, professor Lydiia Andriivna Lysychenko, whose 90th anniversary the scientific community celebrates in March 2018. Not only the scientific ideas of this outstanding scientist, but also the vital paradigm of this woman find their further embodiment and logical development in the scientific and creative activities of the best representatives of Ukrainian linguistics. So, the material for the study was the texts of congratulations on the occasion of jubilees, poetic and prose dedications, introductory articles to the books of L. A. Lysychenko, etc., written by classmates, colleagues, students of the professor, as well as some texts of the journalistic character of L. A. Lysychenko’s authorship. Particular attention in the texts of congratulations is given to the concepts of “beauty of the soul”, “mutual respect”, “student’s gratitude”, “life wisdom”. The analysis of texts testified to the creative personality of L. A. Lysychenko and its high estimation among the scientific-pedagogical and philological community.
Опис
Ключові слова
людина як об’єкт текстового зображення, мовно-естетичний образ, аксіологічна функція, елітарна мовна особистість, картина світу, концепт, текстова оцінка, Лисиченко Л. А., person as an object of text image, linguistic and aesthetic image, axiological function, elite speech personality, picture of the world, concept, text valuation, L. A. Lysychenko
Цитування
Лисиченко Т. Ю. Мовно-естетичний образ жінки-вченого в палітрі спогадів колег, учнів, послідовників / Т. Ю. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 23–32.