Говірки Східної Слобожанщини: поліаспектний аналіз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії видатного українського мовознавця розглядаються загально-теоретичні питання діалектології, здійснено поліаспектний аналіз говірок Східної Слобожанщини, висвітлено фонетичні, граматичні та лексичні особливості діалектного мовлення регіону. Монографія містить зразки говірок й відомості про інформаторів. Для широкого кола мовознавців, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями української діалектології. In the monograph of the prominent Ukrainian linguist the general theoretical issues of dialectology are considered, a multidimensional analysis of the dialects of Eastern Slobozhanshchyna is carried out, phonetic, grammatical and lexical features of of the dialect speech of the region. The monograph contains samples of dialects and information about the informants. For a wide range of linguists, students of higher educational institutions and everyone interested in the issues of Ukrainian dialectology.
Опис
Ключові слова
українська мова, діалектологія, говірки, Східна Слобожанщина, лексика, мовна картина світу, монографія, Ukrainian language, dialectology, dialects, Eastern Slobozhanshchyna, vocabulary, linguistic picture of the world, monograph
Цитування
Лисиченко Л. А. Говірки Східної Слобожанщини: поліаспектний аналіз : [монографія] / Л. А. Лисиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 123 с.