Ці невичерпні глибини мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії видатного українського мовознавця розглядаються загальнотеоретичні питання української мови, проаналізовано витоки Харківської філологічної школи, висвітлено походження словникового складу української мови, зазначено динаміку лексико-семантичних процесів, параметри мовної картини світу, наведено спостереження над мовою художніх творів, репрезентовано психологічний аспект вивчення поетичного мовлення. Для докторантів, аспірантів, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. The monograph of the outstanding Ukrainian linguist deals with the general theoretical issues of the Ukrainian language, analyzes the origins of the Kharkiv philological school, the origin of the vocabulary of the Ukrainian language, the dynamics of lexical and semantic processes, the parameters of the The dynamics of lexical and semantic processes, parameters of the linguistic picture of the world, observations on the language of works of art are presented, the psychological aspect of the study of poetic speech is represented. For doctoral students, postgraduates, scientists, teachers and students of higher of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
українська мова, Харківська філологічна школа, лексика, семантика, мовна картина світу, монографія, Ukrainian language, Kharkiv philological school, vocabulary, semantics, linguistic picture of the world, monograph
Цитування
Лисиченко Л. А. Ці невичерпні глибини мови : [монографія] / Л. А. Лисиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2011. – 304 с.