Англійська мова: практикум з наукового і ділового письма

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-03-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In the presented methodological recommendations various types of academic writing – abstracts, summaries, and business correspondence – are considered. The textbook contains a number of texts, specialized materials with specific English standard phrases, and clichés accepted in the field of scientific and business writing. It is proposed to use the collected materials to get acquainted with the structure of English-language scientific and business writing and the formation and improvement of relevant competencies. В представлених методичних рекомендаціях детально розглянуті різноманітні види академічного письма – анотації, резюме та ділове листування. Видання містить низку текстів, спеціалізовані матеріали з специфічними англомовними стандартними зворотами, кліше, прийнятими у галузі наукового та ділового письма. Пропонується використовувати зібрані матеріали для ознайомлення здобувачів вищої освіти зі структурою англомовного наукового та ділового письма та формування і удосконалення відповідних компетенцій.
Опис
Ключові слова
the English Language, workshop, scientific writing, academic writing, business writing, англійська мова, практикум, наукове письмо, акдемічне мовлення, ділове письмо
Цитування
Костікова І. І. Англійська мова: практикум з наукового і ділового письма: метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) та другого (магістер.) рівня вищ. освіти / І. І. Костікова, Ю. О. Божко, Н. К. Солошенко-Задніпровська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 44 с.