Невичерпний скарб. 2022 № 3 (19)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про подію 6 липня 2022 року, яка в історію університету увійшла, як «чорний день», коли був зруйнований корпус університету імені І. Прокопенка; про порятунок бібліотечних приміщень та фонду; про допомогу бібліотекарям; про ювілей Григорія Сковороди, що наближається; про учасників конкурсу «Я читаю Г. С. Сковороду»; про науковця, який вміє віршувати; про міжнародну співпрацю; про онлайн-конференції; про повернення літератури до бібліотеки; про заміну втраченої літератури до бібліотеки; про навчання на дистанційному курсі «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички»; про соцмережевий маскот бібліотеки; про допомогу Сковородинівському університету. The bulletin highlights various aspects of the activity of the H.S. Skovoroda Scientific Library of the H.S. Skovoroda Scientific Library, and reveals the features of its funds. In the issue: about the event of July 6, 2022, which entered the history of the university as a "black day", when the building of the I. Prokopenko University was destroyed; about saving library premises and fund; about help to librarians; about the approaching anniversary of Grigory Skovoroda; about the participants of the contest "I read H. S. Skovoroda"; about a scientist who knows how to write poetry; on international cooperation; about online conferences; about returning literature to the library; about replacement of lost literature to the library; about studying at the distance course "Multi-platform library journalism. Instagram: basic skills"; about the library's social network mascot; about assistance to Skovorodiniv University.
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, читання, Сковорода Г. С., відеоконкурс, конференції, руйнація університету, порятунок бібліотеки, волонтерство, Южека Р. С., академічна доброчесність, повернення літератури, заміна втраченої, дистанційний курс, журналістика, маскот бібліотеки, electronic newsletter, reading, H. S. Skovoroda, video contest, conferences, destruction of the university, saving the library, volunteering, Yuzhek R. S., academic integrity, Unicheck, return of literature, replacing the lost one, distance course, journalism, library mascot
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – Харків, 2022. – № 3 (19), верес. – 16 с.