Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-14
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка включає матеріали аспірантів, студентів, учителів шкіл, викладачів, які подано до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції 14 листопада 2022 р. The collection includes report materials of postgraduates, students, school teachers and lecturers, which were given to participate in university scientific and theoretical internet-conference 14 November 2022.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, виховна робота, Сковородинівська філософія, гуманізація, family education, educational work, Skovorodyn's philosophy, humanization
Цитування
Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. вуз. наук.-теорет. інтернет-конф. для студентів, аспірантів, викл., учителів шк., вихователів, Харків,14 листоп. 2022 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, Л. Туріщева, О. Малихіна]. – Харків, 2022. – 73 с.