Комунікативний потенціал байок та афоризмів Григорія Сковороди на уроках української мови і літератури (9 клас)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
У статті здійснено аналіз комунікативного потенціала байок і афоризмів Г.С. Сковороди на уроках української мови і літератури в 9 класі. Для аналізу було взято байки й афоризми, які розглядають за навчальною програмою в 9 класі: «Бджола та Шершень», «Байки Харківські», а також твори, які, на думку авторів, можна запропонувати учням саме для розвитку їхніх комунікативних навичок. The article analyzes the communicative potential of fables and aphorisms by H.S. Frying pans in the lessons of Ukrainian language and literature in the 9th grade. For analysis, fables and aphorisms that are considered in the 9th grade curriculum were taken: "Bee and Hornet", "Fables of Kharkiv", as well as works that, according to the authors, can be offered to students precisely for the development of their communication skills.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., афоризми Г. С. Сковороди, байки Г. С. Сковороди, комунікація, комунікативна компетентність, урок української мови, урок української літератури, Skovoroda H., aphorisms by H. S. Skovoroda, fables by H. S. Skovoroda, communication, communicative competence, Ukrainian language lesson, Ukrainian literature lesson
Цитування
Марцин С. О. Комунікативний потенціал байок та афоризмів Григорія Сковороди на уроках української мови і літератури (9 клас) / С. О. Марцин, О. В. Ткач // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 38–44.