Слово в ідеальному моделюванні світобудови: традиції й новації лінгвопоетики Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Лінгвопоетика Григорія Сковороди, на думку автора, є синтезом канонічних барокових стильових ресурсів і нових, диктованих часом, синхронним мовомисленням, загальним розвитком наукового світогляду. According to the author of the article, Hryhoriy Skovoroda's linguopoetics is a synthesis of canonical baroque stylistic resources and new ones dictated by time, synchronous language thinking, the general development of the scientific worldview.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., лінгвопоетика, поетична мова, Skovoroda H., linguopoetics, poetic language
Цитування
Маленко О. О. Слово в ідеальному моделюванні світобудови: традиції й новації лінгвопоетики Григорія Сковороди / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 33–37.